Contact Opnemen

Privacystatement BVBA VERBRAEKEN LOUIS

 

BVBA VERBRAEKEN LOUIS gevestigd aan EINDESTRAAT 137, 3971 LEOPOLDSBURG is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Naam: VL Ramen en Deuren

Adres: EINDESTRAAT 137 3971 LEOPOLDSBURG 

Telefoon: 0477555364

E-mail: louisverbraeken@hotmail.com

Welke persoonsgegevens wij verwerken

BVBA VERBRAEKEN LOUIS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt; persoonlijk of door middel van ons contactformulier. Ook worden gegevens over uw bezoek aan deze website bewaard.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken;

BVBA VERBRAEKEN LOUIS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Hoe lang en waarom we persoonsgegevens bewaren

BVBA VERBRAEKEN LOUIS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BVBA VERBRAEKEN LOUIS deelt geen gegevens met derden voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij leggen dit indien nodig vast in schriftelijke overeenkomsten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BVBA VERBRAEKEN LOUIS gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar louisverbraeken@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en RNN Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als u het er niet mee eens bent hoe wij met uw persoonsgegevens of rechten als klant omgaan dan verzoeken wij u om in ieder geval (nogmaals) contact met ons op te nemen. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacycommissie. Dat kan op de volgende website: https://www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BVBA VERBRAEKEN LOUIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben onze website daarom bijvoorbeeld ook beveiligd door gebruik te maken van https. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met louisverbraeken@hotmail.com.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. Wij versturen uw gegevens anoniem naar Google en hebben ook het laatste gedeelte van uw ip-adres laten verwijderen. Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten om ervoor zorg te dragen dat uw gegevens veilig worden verwerkt. Wij delen geen gegevens van Google Analytics met derden en maken niet gebruik van andere diensten van Google die van deze gegevens gebruik maken. Wilt u toch voorkomen dat uw gegevens naar Google gestuurd worden dan kunt u bij Google een browser add-on downloaden: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Places

De website maakt gebruik van de Google Places API van Google. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. De Google Places API is nodig om de locatie/omgeving van het bedrijf weer te geven en eenvoudig een routebeschrijving te kunnen openen.

Google Fonts

De website maakt gebruik van Google Fonts. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. Google Fonts worden gebruikt om de getoonde tekst op de website mooier weer te geven en worden opgehaald bij het openen van een pagina.

ReCAPTCHA

Deze website maakt gebruik van de ReCAPTCHA service van Google. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. Deze service wordt gebruikt om spam tegen te gaan bij het versturen van gegevens met het contactformulier. De gegevens die deze dienst gebruikt worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die gebruikt worden om te analyseren dat u geen robot bent, bevatten uw ip-adres maar ook allerlei informatie over onder andere uw browser, duur bezoek en (waarschijnlijk) muisbewegingen. Met deze informatie stelt Google vast dat u geen robot bent.

Wordfence

Deze website maakt gebruik van de Wordpress plugin 'Wordfence' ter verbetering van de veiligheid van de website en het tegengaan van misbruik zoals bijvoorbeeld hacken, phishing en spam. Voor meer informatie over hun privacypolicy: wordfence.com/privacy-policy. Er is een verwerkersovereenkomst met Defiant Inc. Seattle, USA — de maker van Wordfence — afgesloten om ervoor zorg te dragen dat uw gegevens veilig worden verwerkt.

Wijziging van het privacystatement

Dit privacystatement kan te allen tijde gewijzigd worden.

Copyright 2018, Searchtrends Holding bv